Ελεύθερος Σκοπευτής

ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Ελεύθερος Σκοπευτής

ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

πληροφορίες

Πρώτη παράσταση: 1 Νοεμβρίου 2002

Τελευταία παράσταση: 20 Απριλίου 2003

Multimedia

πληροφορίες

Πρώτη παράσταση: 1 Νοεμβρίου 2002

Τελευταία παράσταση: 20 Απριλίου 2003

χώρος:ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

βρείτε στο eshop μας